gierzwaluwen
Gierzwaluwen zijn geen echte zwaluwen!?

Echte zwaluwen hebben hun eigen problemen
Start

Intro

Info site

Helpen

Renovatie

Nieuwbouw

Projecten

Media

Web Links

emailadresZwaluwen zijn niet verwant aan gierzwaluwen. Zij vormen een eigen familie. Veel mensen kennen het verschil niet tussen gierzwaluwen en zwaluwen. De echte zwaluwen (Hirundinidae) tonen wat kleiner dan de gierzwaluw (Apodidae) en hebben pootjes om mee te lopen. Ook kunnen ze van de grond af opvliegen.

Er komen in en vooral rond Amersfoort verschillende soorten zwaluwen voor tijdens het broedseizoen: de boerenzwaluw, de huiszwaluw en de oeverzwaluw. Zij maken allen zelf hun nest. boerenzwaluw


De Boerenzwaluw heeft een donkere bovenkant en is licht van onderen met een rood-bruine keel en voorhoofd. Kenmerkend voor de volwassen boerenzwaluw zijn de extra lange wigvormige staartpennen. Daarmee heeft hij een lengte van 20 cm. De boerenzwaluw maakt een komvormige nestje aan de binnenkant van boerenschuren of in stallen.

huiszwaluw De Huiszwaluw is een zwart-witte vogel met een heel duidelijke witte stuit. De bouw is gedrongen en ook deze vogel heeft een gevorkte staart. Zijn lengte is 12,5 cm. De huiszwaluw bouwt zijn nesten aan de buitenkant van woningen of bruggen.oeverzwaluw De Oeverzwaluw is bruin-wit van onderen en donker van boven met een donkere borstband en heeft ook een gevorkte staart. De kleinste van deze drie soorten zwaluwen die hier staan beschreven is 12 cm lang. De oeverzwaluw graaft zijn nest in steile onbegroeide wanden. De speciaal aangelegde oeverzwaluwmuur in Kattenbroek en een bijzondere wand in Bunschoten zijn daar een mooi voorbeeld van.


Ook deze soorten worden door urbanisatie en cultivatie bedreigd. Gelukkig zetten andere vogelliefhebbers zich in voor het behoud van deze vogels.

Naar boven