gierzwaluwen
Renovatie

Wat zijn mogelijke aanpassingen voor gierzwaluwbroedgelegenheid bij renovatie?
Start

Intro

Info site

Helpen

Nieuwbouw

Projecten

Media

Zwaluwen

Web Links

emailadres[Dakpan]   [Dak-,gootbeschot]   [Hout- en vezelbetonkast]   [Houtenkast]   [Beugelkast]

In de jaren zestig waren de 19de eeuwse woningen toe aan renovatie en vervanging. Gebakken dakpannen maakten plaats voor kunststof leien (shingles) en openingen onder het boeideel werden uit isolatie-overwegingen dichtgemaakt. Op die manier verdween steeds meer nestgelegenheid in alle woningen met mansarde daken.
Het is onvermijdelijk dat van tijd tot tijd herstelwerkzaamheden aan gebouwen plaatsvinden. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de nestmogelijkheden van de gierzwaluwen.

Met een beetje extra moeite en wat extra geld kan de bestaande nestruimte blijven bestaan of kan voor vervangende nestgelegenheid worden gezorgd. De extra kosten vallen in het niet bij de totale bouwsom. Vaak zijn opdrachtgevers, architecten en aannemers zich er helemaal niet van bewust dat bouw- of herstelwerkzaamheden tot gevolg hebben dat er nestgelegenheid verdwijnt.

Wat zijn mogelijke technische oplossingen ?

Vervang oude pannen niet door teervilt of 'shingles' (plat of sluitend). Is dit onvermijdelijk dring er dan op aan dat tenminste het boeideel wordt open gehouden en dat daaronder een lat wordt bevestigd waarop de gierzwaluw kan broeden.

Boeidelen niet afsluiten met lood of zink, het instuiven van sneeuw kan veel goedkoper worden tegengegaan door het onderliggende zeildoek op te krullen.
Hetzelfde geldt voor de hoekwindkeringen.
Is een zink- of loodslab onvermijdelijk, ligt de slab dan hier en daar op, zodat er een opening ontstaat van ongeveer 3 cm.

Sleuven aanbrengen in de gootbekisting.

Houten nestkasten ophangen; er zijn diverse typen mogelijk.

Speciale dakpannen aanbrengen, eventueel met nestbakje als het dakbeschot erg glad is

Hout-en vezelbetonnen neststenen inmetselen in de gevel.

Beugelkasten bevestigen aan de gevel of in de spouw inmetselen.

Naar boven