gierzwaluwen
Projecten

Meer broedplaatsen voor deze bedreigde vogel
Start

Intro

Info site

Helpen

Renovatie

Nieuwbouw

Zwaluwen

Web Links

emailadres
PROJECTEN (afgerond/lopend/gepland):

  • Amersfoort 'Amecitia stadsring': totaal 32 kasten.

    amecitia  amecitia detail

  • Amersfoort' 'Sint Jorisplein': hier zijn  24 kasten in de spouwmuur ingebouwd.

  • Amersfoort  'Nieuwland': kantoorpand aan de Astronaut (40 kasten)

  • Amersfoort 'Stadstuinen Nieuwland': hier zijn zo'n 30 nestkasten ingebouwd.

  • Fotoalbum AmersfoortNaar boven