gierzwaluwen
Nieuwbouw

Wat zijn mogelijke gierzwaluwaanpassingen in nieuwbouw?
Start

Intro

Info site

Helpen

Renovatie

Projecten

Media

Zwaluwen

Web Links

emailadres[Dakpan]   [Dak-,gootbeschot]   [Hout- en vezelbetonkast]   [Houtenkast]

Voor nieuwbouwwoningen/-gebouwen met een plat dak bieden neststenen uitkomst. Deze stenen kunnen hoog aan de gevel worden opgehangen of worden ingemetseld.
Er zijn verschillende typen neststenen in de handel van hout- of vezelbeton.
Ook worden wel houten kasten of beugelkasten gebruikt.

Bij constructies met dakpannen zijn er speciale pannen in de handel.

Bij klassieke constructies met gootbeschot voldoet een gefreesd sleufje.
Bij gebruik van boeidelen invliegruimte laten.

Naar boven