Nestmogelijkheden voor gierzwaluwen

Waar en hoe broeden gierzwaluwen?


Infosite


Beschot

Houten kasten

Dakpannen

Houtbeton kast

Vezelbeton kast

Gierzwaluwen gebruiken onze huizen als broedplaatsen. Veel mensen nemen ze, dikwijls niet bekend met de gewoonten van deze vogels, hun broedplaatsen af. Er wordt gerenoveerd, gesloopt en opnieuw gebouwd zonder rekening te houden met gierzwaluwen en andere holenbewoners die in de stad leven.
De vogel moet wijken voor het dichtstoppen van kieren, het vervangen van pannen door shingles (asfalttegels), nieuwbouw zonder pannendaken en daken zonder boeidelen.
Het is jammer dat vaak niet onderkend wordt dat daarmee een boeiende stedeling aan het verdwijnen is.

Nestelen in bestaande holten

De nesten van broedende gierzwaluwen bevinden zich van oudsher in bestaande holten, onder dakpannen, in muurspleten, achter boeidelen en in gootbetimmeringen. Om een nestplaats te zoeken kunnen ze niet zoals spreeuwen en mussen hippend over het dak een opening ontdekken en voorzichtig naar binnen gaan, om te zien of de plek goed en veilig is. Gierzwaluwen moeten vliegend een nestgelegenheid zoeken en er met vrij grote snelheid binnengaan.

Terminus De Onthaasting te Amersfoort Mansarde-daken

Huizen die rond de eeuwwisseling zijn gebouwd, zijn voorzien van daken die ideaal bleken voor de gierzwaluw. Het zijn de zogenaamde 'mansarde-daken', platte daken met aan beide zijden een steile schuine zijde (mansarde betekent eigenlijk zolderkamer). De schuine zijden zijn bedekt met dakpannen. Een overhangende lat, het boeideel, creŽert onder de nok een kleine ruimte waar de gierzwaluw graag broedt. De steile helling maakt een vrije val mogelijk om op de vleugels te komen.
Vooral in die 19de eeuwse wijken gedijde de gierzwaluw goed. Er ontstonden grote kolonies die tot in de jaren zestig van deze eeuw bleven groeien. Een goed voorbeeld hiervan is onder andere de kolonie in de Stationstraat en de Hendrik van Viandenstraat in Amersfoort.

Naar boven