gierzwaluwen
Meer informatiebronnen

Waar vindt u meer over gierzwaluwen?
Start

Intro

Info site

Helpen

Renovatie

Nieuwbouw

Projecten

Media

Zwaluwen

emailadresVereniging GBN : Gierzwaluwbescherming - Nederland.
Vogelwaarnemingen melden! : Landelijk meldpunt natuurwaarnemingen.
Vogelopvang : Adressen van vogelopvangcentra in Nederland.
Discussion group: Swallows-Martins-Swifts-Worldwide Aanmelden.
Swift : Enthousiaste Tjech geeft veel Gierzwaluwinfo.
London's swifts : Engelse gierzwaluwsite van Edward Mayer.
Mooie Duitse site : Site van Klaus Roggel uit Berlijn.
ONLINE nest in Mijdrecht. : IVN afd. De Ronde Venen toont overdag live nest.
ONLINE nest in Aalsmeer. : GBN-lid Peter Middelkoop toont recente opnamen +live beelden.
ONLINE nest in De Bilt! : Kijk onder het dak van GBN-lid Rick Wortelboer.
VIVARA : CommerciŽle leverancier kasten, neststenen.
WAVEKA : CommerciŽle leverancier kasten, pannen, neststenen.
Zwaluwen, adviesbureau op non-profitbasis : Advies mbt. zwaluwbehoud.
Vogelwerkgroep Den Helder : Activiteiten gierzwaluwbescherming.
Site van Tilburgs GBN-lid Henk Haans : Toont serieuze invulling van lokale aanpak.
SOVON: vogelonderzoek Nederland
Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Vlaanderen
Prins Bernhard Cultuurfonds : Steunt GBN.
Boerenzwaluwen informatie
Mooie Boerenzwaluwen site

Naar boven