gierzwaluwen
Gierzwaluwen in Amersfoort

Gierzwaluwenbescherming - Nederland zet zich in om
meer broedplaatsen voor deze bedreigde vogels te creëren
WORD LID VAN VERENIGING GIERZWALUWBESCHERMING-NEDERLAND!
Start

Info site

Helpen

Renovatie

Nieuwbouw

Projecten

Zwaluwen

Vereniging

Web Links

emailadres


Alleen in mei, juni en juli zijn gierzwaluwen in Nederland om hier te broeden. LieveVrouwentoren

Dan scheren en buitelen deze vogels luid schreeuwend tussen onze huizen met hun opvallende geluid dat als ’srie srie’ klinkt.
Vooral op mooie, warme zomeravonden kunt u van deze actieve luchtacrobaten genieten.

Deze aankondiger van de zomer is een bedreigde vogelsoort in Nederland. Gelukkig helpen veel particulieren een handje bij het beschermen van deze vogel.
Werkgroepen propageren om milieuvriendelijk en duurzaam te bouwen. Er moeten ook eigenlijk gemeentelijke bouwvoorschriften komen, met als doel nestruimten in daken en muren te behouden of te maken.

In veel dorpen en steden, waar onder Amersfoort, is de toestand alarmerend. Er is daar de afgelopen tijd veel gesloopt. Op veel plaatsen verrijst nieuwbouw zonder dat er, vaak door onwetendheid, voor nieuwe nestvoorzieningen wordt gezorgd. Boekje

Gelukkig zijn er architecten, aannemers en particulieren die hun ’steentje’ bijdragen!

U vindt hier allerlei informatie over deze bijzondere rotsvogel uit zuidelijk Afrika, die hier en in de andere Europese landen broedt, evenals in Noord-Afrika en Turkije.

Ook vindt u hier hoe u deze indrukwekkende vogel kan helpen.

Naar boven