Houtbetonnen nestkasten
Houtbetonnen kasten zijn geschikt voor inmetselen.Info site
Helpen

Renovatie

Nieuwbouw


Houtbetonnen neststeen van VIVARA (www.Vivara.nl)

Deze houtbetonnen neststenen worden ingemetseld in de gevel (model 1) of in de spouw (model 2), maten: 31 x 17 x 17 cm. Van de zichtbare inbouwsteen (1) is als hij ingebouwd is alleen het front zichtbaar.
Bij de verborgen inbouwsteen ziet u alleen een kleine uitsparing tussen de bakstenen. De invliegsleuf is 7 x 3 cm. In de bodem zit een nestkuiltje om wegrollen van de eieren te voorkomen.

Houtbetonkast model 1  Houtbetonkast model 2Vezelbetonnen neststeen van RESZTO: 'Artidomus' (www.reszto.nl)

Inbouwen van kasten gebeurt regelmatig in nieuwe gebouwen. De kast wordt daarbij helemaal aan het oog onttrokken omdat deze terugliggend, in de spouw, wordt ingemetseld.
Als invliegopening wordt in een baksteen een sleuf van 7 x 3 cm uitgezaagd. Zie foto's.

 

Inbouwkast 'Artidomus' 001; hxdxb: 160x160x310 cm

De Artidomus 001 is gemaakt van eterniet zonder asbest en is door zijn afmeting zeer geschikt om in te metselen. Deze steen wordt dan ook steeds meer gebruikt. De maten zijn: 31 cm breed, 15 cm hoog en 15 cm diep. De invliegopening kan een spleet zijn van 3 x 6,5 cm of een rond of vierkant gat van ongeveer 4 x 4 cm.


Houtbetonnen neststeen van SCHWEGLER (www.waveka.nl) Houtbetonkast

Deze houtbetonnen neststenen worden ingemetseld in de gevel. De maten zijn: 26 cm breed, 18 cm hoog en 22 cm diep. De invliegsleuf is 7 x 3 cm. In de bodem is aan de linkerkant door de fabriek een nestholte gemaakt waardoor de eieren niet weg kunnen rollen.
De invliegopening bevindt zich in een ronde schijf die er gemakkelijk uit kan vallen. Om dit te voorkomen moet de schijf worden vastgezet met bijv. siliconenkit. De steen wordt liggend ingemetseld met de invliegopening aan de rechterkant en de invliegopening horizontaal.

De steen moet bij een ondiepe spouwmuur niet te ver uitsteken. Andere vogels kunnen er op gaan zitten en dan misschien de muur bevuilen.

Amecitia Amerfoort

Voor meer informatie over b.v. leverantie mail dan.

Aandachtspunten en tips voor het plaatsen van dakpannen, neststenen en nestkasten:

Voor zowel dakpannen als neststenen en nestkasten geldt dat er voldoende vrije valruimte onder de opening moet zitten. Gierzwaluwen kunnen zich niet afzetten met hun klauwtjes. Ze laten zich gewoon uit de opening vallen en slaan dan hun vleugels uit. Als ze dat niet op tijd doen kunnen ze bijvoorbeeld in de dakgoot terecht komen. Het lukt ze dan niet altijd zich daar met de vleugels weer uit te werken. Zorg dus dat ze een vrije val van een paar meter kunnen maken.
Gierzwaluwen zijn koloniebroeders, dus hoe meer nestgelegenheden bij elkaar hoe beter. Broedparen komen elk jaar terug naar hun oude nest. Niet-broeders, waaronder de jonge gierzwaluwen, proberen in het vestigingsgebied van hun kolonie van oorsprong een eigen plek te vinden. Soms lukt dat pas het derde of vierde jaar. Ze weten precies waar alle nestplaatsen zich bevinden. Wanneer er een vrijkomt, wordt die direct bezet.
Nieuwe nestgelegenheid kan dus het beste op ongeveer dezelfde plaats als de verdwenen nesten worden aangebracht.
Bij nieuwbouw of renovatie die grenst aan oudbouw moet de nestgelegenheid zo dicht mogelijk bij nog bestaande nesten liggen. Breng nestgelegenheid voor gierzwaluwen liefst aan op de (koele) oost of noordzijde van gebouwen.
Als andere vogels, zoals mussen of spreeuwen, de nestkasten en pannen bezetten, laat ze dan hun gang gaan. Ze wijzen de gierzwaluwen, die een voorkeur voor 'gestoffeerde nesten' lijken te hebben, de weg. De drang om in de buurt van de eigen kolonie te broeden is bij gierzwaluwen erg groot en ze zullen de andere vogels verjagen.

GIERZWALUWEN KAN MEN NIET OP BESTELLING KRIJGEN, HET KAN JAREN DUREN VOOR U SUCCES HEEFT!

Naar boven