gierzwaluwen
U kunt HELPEN!

Hoe kunt u de 'Nederlandse' gierzwaluw helpen?
Start

Intro

Info site

Projecten

Media

Zwaluwen

Web Links

emailadresWat kunt u doen om deze 'spannende' vogel in het Nederlandse straatbeeld te houden?

Kijken of u 's zomers in uw buurt of rond uw huis gierzwaluwen ziet vliegen.
Misschien ziet u waar genesteld wordt door te kijken op welke plekken ze eventueel invliegen en dit melden bv. via email.

Is het dak van uw woning of bedrijf steiler dan 45°, bekijk dan eens of u een paar gierzwaluwdakpannen kunt (laten) aanbrengen, een sleufje in een gootbeschot maken of een houten- of beugelkast ophangen:

Als u gaat verbouwen of nieuw bouwen, uitzoeken hoe u eventueel nestgelegenheid kunt inpassen:

Mail uw vraag naar Gierzwaluwbescherming - Nederland of neem contact op met de secretaris: M. Andriessen, Fideliolaan 78, 1183 PN Amstelveen, Tel. 020 6455207, gbn-ned@planet.nl

Lid worden van de vereniging Gierzwaluwbescherming - Nederland

Als meer mensen zich het lot van de gierzwaluw aantrekken dan moet het lukken om de gierzwaluwen voor ons stadsbewoners te behouden. Het zou een goede zaak zijn wanneer bij elk bouwproject een bepaald percentage van de bouwsom, bijvoorbeeld 0,5%, zou worden bestemd voor nestgelegenheid voor vogels. Dit zal zeker de hoeveelheid hinderlijke insecten in de waterrijke nieuwbouwbuurten aanzienlijk verminderen. Het plannen van groenvoorzieningen in (nieuwbouw-) wijken is tegenwoordig een standaard procedure. Met het plannen van nestgelegenheid voor (holenbroedende) vogels zou voor eenzelfde benadering gekozen moeten worden. We zullen dan niet alleen meer gierzwaluwen, maar ook meer kool- en pimpelmezen, roodstaartjes, spreeuwen, mussen en zelfs uilen als medebewoners krijgen.

Naar boven