Oeverzwaluwwand
Een imposante zwaluwwand in BunschotenInfo site
Oeverzwaluw


Oeverzwaluwwand Bunschoten

oeverzwaluwwand

oeverzwaluwwand

oeverzwaluwwand

Persbericht

De Bunschoter Wand doet het goed in eerste jaar
In het eerste jaar van zijn bestaan heeft de Bunschoter Wand
aan de Rengerswetering in Bunschoten totaal 104 broedparen Oeverzwaluwen gehuisvest.
Zowaar een goed resultaat voor het eerste jaar. De eerste Oeverzwaluwen kwamen aan in Bunschoten rond half april.
Zij gingen direct op zoek naar geschikte nestgelegenheden en startten met het graven van nestgangen in de voorraaddepots van zwarte grond (19 stuks) en zand (12 stuks) op industrieterrein de Haar en in de grote hoop zwarte grond (122 stuks) westelijk van de Jachthaven Nieuwboer aan de Westdijk in Spakenburg. De onrust ten gevolge van grote bedrijvigheid op het gronddepot en het zanddepot deed de vogels uitzien naar een andere nestgelegenheid. De hoop zwarte grond aan de Westdijk stortte half mei ís nachts in ten gevolge van hevige regenval. Veel Oeverzwaluwen zijn hier in de nacht bedolven onder aarde. Er zijn nog pogingen ondernomen om de eventuele overlevende vogels uit te graven maar zonder resultaat. De aan de ramp ontsnapte vogels gingen uitzien naar een andere nestgelegenheid om voor nageslacht zorg te dragen. Nadat de Bunschoter Wand einde maart gereed was duurde het een hele tijd, tot maandag 26 mei, tot het eerste oeverzwaluwenpaartje interesse toonde voor de nieuw aangelegde wand langs de Rengerswetering op het industrieterrein de Haar. Het ging eerst nog aarzelend maar tegen vrijdag in dezelfde week waren tweeŽnveertig paartjes begonnen met het graven van nestgangen. Op 2 juni waren 32 nestgangen voltooid en ook de eerste nesten al met gras gevuld. De Oeverzwaluwen maakten nestgangen van ongeveer 70 cm lengte in deze wand. Uit de litteratuur blijkt dat dit minimaal is. De gangen zijn gewoonlijk 70 tot 120 cm lang. Aan het einde van de gang ligt de nestkom van 15 cm doorsnede en ongeveer 5 cm diepte. Het nestmateriaal bestaat uit gras. De gangen zijn ongeveer 7 cm breed en 3 tot 4 cm hoog. Na ongeveer 15 cm na de ingang bevindt zich een verbreding om de vogels in de gelegenheid te stellen elkaar te passeren. Jonge vogels wachten in deze verbreding op hun ouders om gevoerd te worden. Later gaan zij aan de nestingang zitten om gevoerd te worden. Op 27 juli waren er 82 nestgangen met jonge vogels erin of erin geweest. De nog aanwezige jongen vlogen in de week erna uit. Tevens verschenen er nieuwe vogels aan de wand langs de Rengerswetering waarvan het eerste legsel op een andere plaats mislukt was. Hiervan kwamen er 22 tot een nieuw nest. Op 9 september waren alle jonge vogels uitgevlogen en was de wand verlaten. De wand trok ook roofvogels aan, dat bleek bij de talrijke waarnemingen aan de wand bij het volgen van de broedresultaten. Herhaaldelijk kwam een Boomvalk op bezoek die probeerde Oeverzwaluwen in de lucht te slaan. Ook een Buizerd toonde interesse en probeerde de jonge vogels bij de nestingang te verrassen. Er werd geen succesvolle predatie waargenomen van een van deze rovers. Door de constructie van de wand hebben geen Hermelijnen of Wezels belangstelling getoond, wat in vroegere jaren bij de grote zandhopen telkens wel het geval was. In oktober zijn een drietal nestgangen volgespoten met purschuim en enkele dagen later uitgegraven. Daaraan zijn duidelijk de vorm en de afmetingen van de nestgangen te zien. Eťn van deze afgietsels wordt gebruikt als voorbeeld bij het informatiebord dat bij de wand opgesteld gaat worden aan de Nijkerkerweg. Einde van dit jaar of in begin van het volgende jaar wordt de wand onderhouden en weer opnieuw in gereedheid gebracht voor het broedseizoen in 2004. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat volgend broedseizoen een veelvoud van het aantal van afgelopen seizoen tot broeden komt aan de wand langs de Rengerswetering. Bij de fotoís van Wim Smeets: Afgietsel door middel van purschuim van de een van de nestgangen, links de nestkom en rechts de ingang. Deze nestgang was 70 cm diep, 7 cm breed en 4 cm hoog.

afgietsel gang

PDF.bestand van een Vogeljaar artikel

Naar boven