Beugelnestkasten
Beugelkasten zijn geschikt om op te hangen.Info site
Helpen

Renovatie

Nieuwbouw


BEugelnestkast Beugelnestkast

Deze 'eternieten' beugelkast kan door de standaard bijgeleverde beugel te gebruiken, zeer eenvoudig aan de buitenzijde opgehangen worden of onderaan gootbekistingen.
Deze kast wordt vervaardigd uit plantenvezelmateriaal en is gegarandeerd asbest vrij. De maten zijn: 32 cm breed, 15 cm hoog en 13 cm diep. De invliegopening is 7 x 3 cm. Het beste is om er een aantal bij elkaar te plaatsen. De gierzwaluw is immers een kolonievogel. Hang de neststenen bij voorkeur zo op dat er geen vogels op kunnen gaan zitten.
Door de afmetingen van deze steen is hij ook geschikt om in te metselen.

Beugelnestkasten bij 'Armen de Poth' Amersfoort

Aandachtspunten en tips voor het plaatsen van dakpannen, neststenen en nestkasten:

Voor zowel dakpannen als neststenen en nestkasten geldt dat er voldoende vrije valruimte onder de opening moet zitten. Gierzwaluwen kunnen zich niet afzetten met hun klauwtjes. Ze laten zich gewoon uit de opening vallen en slaan dan hun vleugels uit. Als ze dat niet op tijd doen kunnen ze bijvoorbeeld in de dakgoot terecht komen. Het lukt ze dan niet altijd zich daar met de vleugels weer uit te werken. Zorg dus dat ze een vrije val van een paar meter kunnen maken.
Gierzwaluwen zijn koloniebroeders, dus hoe meer nestgelegenheden bij elkaar hoe beter. Broedparen komen elk jaar terug naar hun oude nest. Niet-broeders, waaronder de jonge gierzwaluwen, proberen in het vestigingsgebied van hun kolonie van oorsprong een eigen plek te vinden. Soms lukt dat pas het derde of vierde jaar. Ze weten precies waar alle nestplaatsen zich bevinden. Wanneer er een vrijkomt, wordt die direct bezet.
Nieuwe nestgelegenheid kan dus het beste op ongeveer dezelfde plaats als de verdwenen nesten worden aangebracht.
Bij nieuwbouw of renovatie die grenst aan oudbouw moet de nestgelegenheid zo dicht mogelijk bij nog bestaande nesten liggen. Breng nestgelegenheid voor gierzwaluwen liefst aan op de (koele) oost of noordzijde van gebouwen.
Als andere vogels, zoals mussen of spreeuwen, de nestkasten en pannen bezetten, laat ze dan hun gang gaan. Ze wijzen de gierzwaluwen, die een voorkeur voor 'gestoffeerde nesten' lijken te hebben, de weg. De drang om in de buurt van de eigen kolonie te broeden is bij gierzwaluwen erg groot en ze zullen de andere vogels verjagen.

GIERZWALUWEN KAN MEN NIET OP BESTELLING KRIJGEN, HET KAN JAREN DUREN VOOR U SUCCES HEEFT!

Naar boven